Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27433 06741, 2743029203 Ξυλόκαστρο

Δημοτικές Εκλογές 2014

Πότε Ψηφίζω
Βάση του άρθρου 10 του Νόμου 4239/2014 (ΦΕΚ Α 43 – 20.02.2014) οι Δημοτικές και Περιφρειακές εκλογές θα γίνουν την Κυριακή 18 / 5 / 2014.

Στην περίπτωση που υπάρξει επαναληπτική διαδικασία, αυτή θα γίνει παράλληλα με την διεξαγωγή των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Κυριακή 25 / 5 / 2014

Πόσους Σταυρώνω
Ο αριθμός των σταυρών εξαρτάται από τον συγκεκριμένο Δήμο ή/και Περιφέρεια. Ο πολίτης πληροφορείται σχετικά σε κάθε εκλογικό τμήμα.

Αποτελέσματα Προηγούμενων Εκλογών
Επίσημα αποτελέσματα για τις Δημοτικές εκλογές 2010

Log in or create an account

fb iconLog in with Facebook